Badania operatorów maszyn

Wykonujemy badania operatorów maszyn:
• Operatorów wózków widłowych
• Operatorów żurawi wieżowych i samojezdnych
• Operatorów suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych
• Operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego np. koparek, dźwigów, maszyn drogowych itp.
• Operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
• Operatorów sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych np. prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć, prace przy remoncie i montażu sieci trakcyjnych,
• I innych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.)

Brak możliwości komentowania